Τίτλοι Ειδήσεων

 

Προστασία των παιδιών από τη βία στην προσοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2009 19:06

Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί όλα τα 47 κράτη μέλη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την εξάλειψη της βίας κατά των παιδιών.

 

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Σλοβενίας και της Ελβετίας, Samuel ŽBOGAR και Micheline Καλμί-Ρέι, χαιρέτισε την έγκριση στις 18 Νοεμβρίου τις κατευθυντήριες γραμμές για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Υπουργών.

 

Του Συμβουλίου της Ευρώπης συστάσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση όλων των μορφών βίας που επιβάλλονται για τα παιδιά, τη δημιουργία ανεξάρτητων οργάνων για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την υλοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης για τα δικαιώματα των παιδιών από το δικαίωμα στην προστασία από κάθε μορφή βίας. Οι πληροφορίες θα πρέπει να αποτελείται από τις επιβλαβείς συνέπειες της βίας κατά των παιδιών, θετική και parentalităţii αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τα παιδιά στην ανακάλυψη του Διαδικτύου και να περιορίσει τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες τεχνολογίες (βίαιες εικόνες που υπάρχουν σε ορισμένους βίντεο και διαδικτυακά παιχνίδια, τοποθεσίες pronografice με τα παιδιά, εκβιασμούς, παρενόχληση, κλπ..) Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να στοχεύουν στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους παρόχους Διαδικτύου. Στόχος του Συμβουλίου είναι να εξασφαλιστεί η καταδίκη και απόρριψη της αποδοχής ή ακόμη και να ενθαρρύνει κάθε πράξη βίας (διακρίσεις, τις παραδοσιακές πρακτικές, κ.λπ..). Επιδιώκει επίσης να αυξηθεί η συνειδητοποίηση εκ μέρους των κυβερνήσεων και των πολιτών την υποχρέωση να καταδικάσουν και την πρόληψη της βίας και να βοηθήσει τα παιδιά που είναι vicime της βίας. Επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά πρέπει να εκπαιδεύονται και να αναπτύξουν δεξιότητες για την πρόληψη και την ανίχνευση της βίας, ιδιαίτερα της βίας που εφαρμόζονται ευάλωτα παιδιά (παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, κλπ.). Το κείμενο αυτό ανταποκρίνεται στους στόχους που καθορίστηκαν κατά τη Σύνοδο Κορυφής στη Βαρσοβία το 2005.
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά που εφαρμόζονται "προβάλλει το χέρι του κατά του εγκεφαλικού επεισοδίου, που ξεκίνησε το 2008 ήταν το πρώτο βήμα στο θέμα αυτό και το Συμβούλιο της Ευρώπης συνέβαλε με τον εορτασμό της 20ης επετείου της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία προβλέπει Σύμφωνα με το άρθρο 19, μια σαφής υποχρέωση των κρατών για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας σε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Καλμί-Ρέι και ŽBOGAR υπουργοί ήταν παρόντες στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της εξαγοράς από την Επιτροπή των Υπουργών Προεδρίας της Ελβετίας.

Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης Διεύθυνσης Επικοινωνίας www.coe.int