Τίτλοι Ειδήσεων

 

Συμβάσεις ξανά για τη «Βοήθεια στο σπίτι» PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2011 07:36

 

alt  Παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012 έδωσε η κυβέρνηση όσον αφορά στις συμβάσεις των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στην ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την οριστική επίλυση του ζητήματος. 


Να διευκρινιστεί πως ήδη σχετικά με την επίτευξη του στόχου αυτού έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του προγράμματος που θα επεκταθεί από ασφαλιστικούς και κρατικούς πόρους.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θεσμοθέτησε τη χρηματοδότηση ύψους έως και 35.000.000 Ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι» από τον ν.4024/2011 (άρθρο 2 παράγραφος 9).

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει και την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αξιοποίησης των πόρων αυτών για την υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι.

Παράλληλα το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε διάταξη στην επικείμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εξασφαλίζει την πρόσθετη χρηματοδότηση από αντίστοιχους πόρους του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), πόρους, με σκοπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου ρυθμίζεται ρητά, εκτός από το θέμα της χρηματοδότησης, η παράταση έως τις 30.6.2012 τόσο του προγράμματος όσο και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων τους, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης κατά το 2011 πράξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Έτσι εξασφαλίζουμε τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών από τους ίδιους εργαζόμενους ανεξάρτητα από την πηγή της χρηματοδότησης (συγχρηματοδοτούμενης ή μη).

Οι Εθνικές Αρχές θα έχουν ολοκληρώσει έως τότε το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατ’ οικον φροντίδας, με τα μόνιμα χαρακτηριστικά που αυτό θα λάβει.

Συγκεκριμένα τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνδιαμορφώνουν ένα κοινό σχέδιο για την μακροχρόνια πολιτική στο πεδίο αυτό το οποίο θα:

Επεκτείνει ακόμη περισσότερο τους εθνικούς πόρους που ήδη έχουν εξασφαλιστεί σχετικά με την παροχή μεγαλύτερου πλέγματος υπηρεσιών σε ακόμη περισσότερους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας που έχουν αποκλειστεί άδικα μέχρι τώρα.

Ακόμη εξασφαλίζει δίκαια κοινωνικά κριτήρια προσδιορισμού των ωφελούμενων όπως η ηλικία τους, το εισόδημα τους, η μοναχικότητα ή οικογενειακή τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους.

Επιστρατεύει και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ν.4019/2011 για την κοινωνική οικονομία.

Ταυτόχρονα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πόρων και αξιολόγησης του προγράμματος.

Η κυβέρνηση δε σταματά την προσπάθεια της σχετικά με τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης.

Παρά την πρόκληση δυσκολιών τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για τη συνέχιση της συγχρηματοδότησης του προγράμματος από το ΕΣΠΑ.