Όλο το νομοσχέδιο για το Λιμενικό Σώμα: Γίνεται Στρατιωτικό Σώμα επιχειρήσεων Εκτύπωση
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011 08:59

alt Σε ένοπλο Σώμα ασφαλείας, με στρατιωτικό συντεταγμένο σχηματισμό, ιεραρχία και αρμοδιότητες που επιχειρεί όχι μόνον εντός χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνείς αποστολές, μετατρέπεται το «Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή» σύμφωνα με το νομοσχέδιο (δείτε το ολόκληρο) για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε στη Βουλή, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χ. Παπουτσής. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 24 άρθρα και το συνυπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, Οικονομικών Λ. Κατσέλη, Θαλασσίων Υποθέσεων Γ. Διαμαντίδης, Εθνικής Άμυνας Ευγ. Βενιζέλος, Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. Λοβέρδος.

Με το νέο νομοσχέδιο, το αντικείμενο του Λιμενικού Σώματος -Ακτοφυλακής, επεκτείνεται όχι μόνο στην προστασία των θεσμών και της έννομης τάξης στη θάλασσα, αλλά η εξουσία του επεκτείνεται επί παντός υπό ελληνική σημαία πλοίου όπου κι αν αυτό βρίσκεται, στα υπό ξένη σημαία πλοία εφόσον διαπλέουν ελληνικά χωρικά ύδατα ή βρίσκονται εντός των ελληνικών λιμένων, καθώς βεβαίως και όλους τους ελληνικούς λιμένες και εγκαταστάσεις αυτών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ναυτικού ενδιαφέροντος. Οι δυνάμεις του δρούν όχι μόνον εντός χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνείς αποστολές και ύδατα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις, ενώ μεταξύ άλλων, συμμετέχουν στην πολεμική και επιχειρησιακή σχεδίαση των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ένστολο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και τις λοιπές ισχύουσες συναφείς διατάξεις και φέρει κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατάλληλο οπλισμό, εφόδια και μέσα, για τη χρήση των οποίων υπόκειται σε κατάλληλη εκπαίδευση.

Επίσης, συνιστάται Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , ως ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος. Με την απολύτως αναγκαία αυτή ρύθμιση εξασφαλίζεται η αυτόνομη επιχειρησιακή δράση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , δεδομένου ότι ο χαρακτήρας της ως ένοπλου στρατιωτικού Σώματος και η ιδιαιτερότητα και η «ευαισθησία» της αποστολής της επιβάλλουν υψηλά επίπεδα συνοχής, ενιαία κατεύθυνση και συνεχή εποπτεία συντονισμό και έλεγχο.

- Θεσπίζεται Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η αμεσότητα αντίδρασης και η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό κρίσιμων.

_ Στο νομοσχέδιο ορίζεται με ακρίβεια η υπαγωγή των υφιστάμενων, βάσει των διατάξεων του ν. 3079/2002, οργανικών θέσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή , κατά βαθμό, θέση και ειδικότητα. Εξασφαλίζεται έτσι η αξιοποίηση της τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας έμπειρων στελεχών, τα οποία απαλλαγμένα από αμιγώς διοικητικού χαρακτήρα αρμοδιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

- Παρέχεται η δυνατότητα, να ενισχύονται συγκεκριμένες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Η ενίσχυση αυτή υλοποιείται με το καθεστώς των αποσπάσεων κατά παρέκκλιση των ήδη ισχυουσών χρονικών περιορισμών , που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διετία.

- Προβλέπεται η εξαίρεση από τις γενικές διατάξεις περί προμηθειών των προμηθειών που αφορούν σε επισκευές και συντήρηση των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας και τις πολυπλοκότητάς τους δεν είναι εύκολο να επισκευάζονται και να συντηρούνται με τις χρονοβόρες διαδικασίες των μαζικών προμηθειών, με αποτέλεσμα να παραμένουν αδρανή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία, την επιχειρησιακή ικανότητα και την εκπλήρωση της αποστολής των Υπηρεσιών του Σώματος.

- Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ελέγχου αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου, από το Λιμενικό Σώμα και την Πολεμική Αεροπορία, μέσω του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου με στόχο την υποβοήθηση του έργου έρευνας και διάσωσης και την αναβάθμιση της συνεργασίας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων.

-Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ρυθμίζει με Προεδρικά Διατάγματα ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού της, καθώς και το σύνολο των συναφών με την πρόσληψή του ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων.

- Ανακαθορίζονται κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων του ν. 3079/2002 η διαδικασία πρόσληψης των Λιμενοφυλάκων και Αρχικελευστών με σύστημα μορίων. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα προαγωγών καθώς και βαθμολογικής εξέλιξης των στελεχών του λιμενικού Σώματος.

-Προβλέπεται ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού - Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Ναυτικού - Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού), με έσοδα που προέρχονται από τον Οίκο Ναύτου, για τις υπηρεσίες που προσφέρει το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος προς τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου στα 87 παραρτήματά του στην επαρχία και τα 17 περιφερειακά γραφεία του.

- Προβλέπεται η απόδοση εφεξής στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού του ποσοστού 3% επί των εισπράξεων των δικαιωμάτων πλοήγησης που είχε θεσπισθεί υπέρ του ΕΚΟΕΜΝ του Μ.Τ.Ν. με υπουργική απόφαση κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 56 του ν.2935/2001.

- Κατοχυρώνονται οριστικά και αμετάκλητα όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς επίσης και το καθεστώς εισροής πόρων προς τα Ταμεία, τόσο τα κύρια, όσο και τα επικουρικά.