Τίτλοι Ειδήσεων

 

Τέλη Κυκλοφορίας: Τι ισχύει για μεταβίβαση οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017 21:22

 Εγκύκλιο, με την οποία ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά µε είσπραξη τελών κυκλοφορίας κατά τη µεταβίβαση ΦΙΧ οχηµάτων σε ακινησία. Ειδικότερα στην εγκύκλιο, αναφέρεται:

«Σας διαβιβάζουµε προς ενηµέρωση έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογής Έµµεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, σχετικά µε την οφειλή ή µη τελών κυκλοφορίας ΦΙΧ οχηµάτων τα οποία βρίσκονται και θα παραµείνουν σε ακινησία κατά τη µεταβίβαση και µετά το πέρας αυτής.

Για την εφαρµογή της τελευταίας παραγράφου, χορηγείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών βεβαίωση στους ενδιαφερόµενους πολίτες προκειµένου να την καταθέσουν στις ∆ΟΥ και να µην καταλογιστούν τέλη κυκλοφορίας σε αυτούς. Στη βεβαίωση αναφέρεται ο λόγος της άρσης της ακινησίας (για την ανάγκη ενηµέρωσης του συστήµατος), τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήµατος, το όνοµα του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ, και η ηµεροµηνία άρσης της ακινησίας και µεταβίβασης του οχήµατος.

Στην ΑΑ∆Ε-∆ιεύθυνση Εφαρµογής Έµµεσης Φορολογίας στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσει τυχόν πρόσθετες απαιτούµενες πληροφορίες οι οποίες θα αναγράφονται στην ανωτέρω βεβαίωση».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Τέλη Κυκλοφορίας: Τι ισχύει για μεταβίβαση οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία