Τίτλοι Ειδήσεων

 

'Ολες οι αλλαγές στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 28 Ιούλιος 2010 08:06

Οι αλλαγές έγιναν αργά χθες το βράδυ και ευνοούν τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
 

Πιο αναλυτικά:

Δεν θα είναι υποχρεωτική για τη χορήγηση αναστολής των εκτελεστικών μέτρων για οφειλές από στεγαστικά δάνεια η καταβολή από τον οφειλέτη της δόσης ενήμερης οφειλής, από το χρονικό σημείο επίδοσης της αίτησης και μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Αυτό θα τίθεται ως όρος από το δικαστήριο μόνον εφόσον το εισόδημα του οφειλέτη επαρκεί για την καταβολή των εν λόγω δόσεων.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, προστατεύεται για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την έκδοση της απόφασης η κατοικία του οφειλέτη που δεν έχει επαρκές εισόδημα για να αποπληρώσει τη δόση ενήμερης οφειλής.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι εξασφαλισμένες με εμπράγματο δικαίωμα απαιτήσεις εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης και όχι υπερήμερης οφειλής. Δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον τεσσάρων μηνιαίων δόσεων. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης και το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη όταν δεν κατοικεί σε αυτό. «Θα ήταν πράγματι άδικο», αναφέρει το υπουργείο, «να μην προστατευόταν το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη επειδή εκείνος κατοικεί λ.χ. λόγω εργασίας σε άλλη πόλη, σε ξένο ακίνητο.

Σε προστασία υπάγεται η κύρια κατοικία όταν αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, αντί του αρχικά προταθέντος 30%.

Με άλλη ρύθμιση ορίζεται πως η προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας τεκμαίρεται εφόσον ο οφειλέτης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ ή έχει κάρτα ανεργίας και δεν έχει αποκρούσει αδικαιολόγητα πρόταση από τον Οργανισμό για ανάληψη εργασίας.

Τέλος, οι φορείς που συμβάλλουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη.

newsit.gr