Τίτλοι Ειδήσεων

 

"Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου". PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2010 17:24

 

 

 

alt Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 15η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


 

 

 

1. Εξέταση αιτήματος δέκα (10) δημοτικών συμβούλων για λήψη Απόφασης επί του θέματος: «Συζήτηση και απόφαση επί της ακολουθητέας πολιτικής μας, ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης και του χωροταξικού σχεδιασμού της Διοικητικής Μεταρρύθμισης ‘’Σχέδιο Καλλικράτης’’».

2. Εξέταση αιτήματος επτά (7) δημοτικών συμβούλων για λήψη Απόφασης επί του θέματος: «Αγορά ακινήτου 27 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας Καρρά. Σύναψη προσυμφώνου αγοράς του, θέσπιση όρων προσυμφώνου ή συμβολαίου αγοράς ».

3. Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
:
4. Χορήγηση ή μη αδειών εμφιάλωσης και εμπορίας νερού, για το 2010.

5. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων Δήμου, για το έτος 2010.

6. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων Δήμου, για το έτος 2010.

7. Έγκριση πίστωσης για ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων ανοικτού Κολυμβητηρίου στο Λουτράκι, θέση Μαγούλα.

8. Αποδοχή ποσού # 6.000,00 # € από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου προσωπικού του ΚΕΠ. Διάθεση πίστωσης.
9. Έγκριση πίστωσης για βράβευση αριστούχων δημοτών μαθητών, σπουδαστών & φοιτητών για το σχολικό έτος 2008 -2009. Διάθεση πίστωσης.

10. Έγκριση -παραλαβή μελέτης: ’’Εφαρμογή Στατικών Μεταλλικού Κτιρίου, στις οδούς Οικονόμου και Τομπάζη στο Λουτράκι’’.

11. Εξέταση αιτήματος ΠΑΥΛΟΥ Παύλου για κατασκευή & υποβιβασμό πεζοδρομίου έμπροσθεν οικίας του στο Ο.Τ. 392 στο Λουτράκι .

12. Εξέταση αιτήματος ΠΕΣΤΕΚΙΔΗ Ιωάννη για απότμηση πεζοδρομίου έμπροσθεν οικοδομής του, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 25 στο Λουτράκι.

13. Χορήγηση ή μη στην ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ Παρασκευή άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου έξι (6) Η/Υ, εντός κατ/τός της “Καφενείο” στο Καλαμάκι του τ.δ. Ισθμίας.

14. Εξέταση αιτήματος ΜΠΑΛΤΑ Αθανασίου για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθ. 208/1997 βεβαιωτικό κατάλογο για Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων.

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: ’’Δημοτική Οδοποιία στο τ.δ. Ισθμίας’’.

16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: ‘’Ανάπλαση δρόμων στο Λουτράκι’’.

17. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) έργου: “Δημοτική οδοποιία στο τ.δ. Ισθμίας” (αρ. μελ. 23/09).

18. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Μάιος).

foto-florin craus