ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκτύπωση
Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2010 16:16

alt  Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, την  προμήθεια διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων στα Δημοτικά κτίρια, για την κάλυψη μέρους των αναγκών ηλεκτροδότησης των Δημοτικών κτιρίων, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, συνολικού προϋ/σμού 162.500,00€, και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% εξ ποσού 37.375,00 € , ανερχομένου  στο συνολικό ποσό των  199.875,00 €.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η -Δεκεμβρίου-2010, ημέρα Παρασκευή, και ώρα  09:00 π.μ. (09:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως Λουτράκι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθ. 68/2010 μελέτης της Δ.Τ.Υ. Δήμου.
 Εγγύηση  συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των  9.993,75  €.
 Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κ.  Καλογήρου Μελπομένη  τηλ. 27443 -60.167 ).

                                                                   Ο   Δήμαρχος

                                                         ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος