Τίτλοι Ειδήσεων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 14 Φεβρουάριος 2019 11:47

 Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου άνωθεν του Πολυϊατρείου) της Δημοτικής Κοινότητας , στις 15 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00 για Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 83,88,89 του Ν. 3852/10 για την συζήτηση και λήψη των παρακάτω θεμάτων:

                            

                                          

1)«Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης  απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)».

2) Περί χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού, για μεταφορά του εντός διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το έτος 2019.

3) Περί χορήγησης ή μη άδειας πώλησης πόσιμου νερού, για μεταφορά του εκτός διοικητικών ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2019.

4) Χορήγηση ή μη προέγκρισης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας , στην πλατεία «ΘΗΣΕΩΣ» Αγίων Θεοδώρων.

 

                                              

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

 

                                        ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ