Τίτλοι Ειδήσεων

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2018 21:14

 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  17η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ.  για την συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των   κατωτέρω  θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Εισήγηση επί της 7ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

 

2.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για τη μίσθωση κτιρίου στάθμευσης – φύλαξης απορ/φόρων  οχημάτων της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

 

3.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (σχετ. υπ΄αρίθ. 223/2018 ΑΟΕ). Απαλλαγή  υπολόγου.

 

4.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (σχετ. υπ΄αρίθ. 246/2018 ΑΟΕ). Απαλλαγή  υπολόγου.

 

5.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού (σχετ. υπ΄αρίθ. 257/2018 ΑΟΕ).. Απαλλαγή  υπολόγου.

 

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας του  στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

7.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών έργων για το έτος 2019.

 

8.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών προμηθειών  για το έτος 2019.

 

9.Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών υπηρεσιών  για το έτος 2019.

 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                         Ο  Πρόεδρος

Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &                      Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος       

                   Τοπικής Κοινότητας                                                        Δήμαρχος